ÁSZF

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

BEVEZETŐ

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek [a továbbiakban: ÁSZF] érvényes a www.rottex-matrac.hu weboldalon. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Korm. rendelet] rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

A webáruház tulajdonosa, üzemeltetetője, egyben az eladó:

Cégnév: ROTTE Group Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: ROTTE Group Kft. Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 15. 1/2. em. 7. Postacím: 2890 Tata, Fekete út 2. Cégjegyzékszám: 01-09-905721 Adószám: 14480883-2-41 Elérhetőség: info@rottex.net +36/20-8232878

Weboldal: www.rottex-matrac.hu

Telefonos megrendelés esetén munkatársaink minden esetben felhívják a vásárló figyelmét a jelen vásárlási feltételek tanulmányozására.

A tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: MAXER Hosting Kft.

Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

Elérhetőség: Tel.: +3612579913

Az ÁSZF-re különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Ptk.];

 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

A jelen ÁSZF a hatályba lépésének napja a weboldalon történő közzétételének napja, azaz 2018. május 25 napja.

Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi ügyfélre és felhasználóra vonatkozik. A felhasználó és ügyfél a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az ügyfél a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Társaságunk fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, ezért kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el a weboldalon közölt feltételeket. Módosítás esetén a weboldalon, vagy telefonon leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései érvényesek szerződéses jogviszony időtartamára és az adott szerződés megszűnését követő időszakra is időbeli korlátozás nélkül.

A ROTTE Group Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldal mindig hozzáférhető és elérhető legyen, így különösen olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

Az ROTTE Group Kft-nek nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

TARTALOMJEGYZÉK 1. MEGRENDELÉS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, FIZETÉS 2. ÁRAK 3. SZÁLLÍTÁS, SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 4. ELÁLLÁSI JOG 5. ADATVÉDELEM 6. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 7. SZAVATOSSÁGI, JÓTÁLLÁSI IGÉNYEK INTÉZÉSE, PANASZÜGYINTÉZÉS

1. MEGRENDELÉS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, FIZETÉS

Termékeink a következő módokon vásárolhatók meg: 1.1. Weboldalunkon keresztül történő megrendeléssel:

Online vásárlás esetén a webáruházba való bejutás nincs előzetes regisztrációhoz kötve, így minden látogató a www.rottex-matrac.hu oldalon található internetes áruházunkban megtekintheti és megrendelheti aktuálisan megvásárolható termékeinket. Az aktuális ajánlatokról a termékoldalakon talál információt. A Kosárba rakom gombbal beteheti a kívánt árut a Kosárba. A kosár arra szolgál, hogy itt gyűjtse a megrendelni kívánt termékeket, és láthassa, mennyi a várható összes költsége.

A Megrendelés elküldése előtt egy teljes összefoglalót talál rendeléséről. Itt láthatja az összes megrendelt árut, a mennyiséget, a teljes árat, valamint a szállítási díjat külön feltüntetve. A Megrendelés elküldése előtt lehetősége van erre vonatkozó menüpontban akár megadott adatainak javítását kérni, akár a termék törlését, módosítását. A kosárból véglegesítheti a megrendelését a Megrendelés gombbal.

Áttekinthetők a szállítási költségek és a várható szállítás időpontja, a szállítási cím. Ha minden adat helyes, és teljes a rendelés, rendelését folytathatja.

A Megrendelés elküldésével egy automatikus e-mailt küld nekünk rendelési szándékáról, mi visszajelzésképpen e-mailben értesítjük arról, hogy rendelése megérkezett rendszerünkbe.

Amennyiben a visszaigazolás a vásárló megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a vásárlóhoz, a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Az oldalon történt elektronikus megrendelés feladásával, és az automatikus visszaigazolás megküldésével létrejön a szerződés a vásárló illetve a ROTTE Group Kft. között.

Minden vásárlót igyekszünk telefonon visszahívni a megrendelést követően. A pontos adatok felvétele azért szükségszerű és elkerülhetetlen, mert ezek alapján tudjuk azonosítani megrendelésüket, megállapítani kedvezményeik mértékét.

A vásárló által igénybe vett fizetési mód igénybevételéért nem számítunk fel a fizetési móddal összefüggésben felmerült költséget meghaladó díjat a vásárló számára.

1.2. Telefonon keresztül történő megrendeléssel

Az ügyfélszolgálatunk munkatársai hétköznap 9-16 óra között válaszolnak a megrendelésekkel kapcsolatos kérdésekre. A szerződés telefonos megrendelés esetén a megrendeléskor jön létre. A telefonos megrendelés során munkatársaink felhívják a vásárló figyelmét a jelen Általános Szerződési Feltételek tanulmányozására.

1.3. Teljesítés időpontja, írásba foglalás, nyelv

A teljesítés időpontja pedig telefonos megrendelés vagy online vásárlás esetén a termék vásárló által történő átvétele. A termékeinkre vonatkozó szerződés megkötésének nyelve kizárólag a magyar nyelv. A fentiek alapján létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződéseket iktatjuk, a szerződések utóbb hozzáférhetőek.

1.4. Adatok javítása

Internetes oldalainkon a rendelés feladásakor lehetőséget biztosítunk a személyes adatok módosítására, illetve a kiválasztott termék módosítására a rendelés leadását megelőzően. A rendelési szám megadásával, melyet e-mailben küldünk el minden online leadott rendelést követően, személyesen is kérheti az esetleges módosításokat ügyfélszolgálatunkon keresztül.

2. ÁRAK

A weboldalon megadott eladási árak forintban szerepelnek, és tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adót. A weboldalunkon és telefonon megrendelt termékek kiszállításának nincs külön díja.

Ha egy terméknél irreálisan alacsony ár jelenik meg akkor valószínűleg adatbázis hiba történt. A téves árral megjelent termékeket nem tudjuk a hibásan megjelent áron biztosítani.

3. SZÁLLÍTÁS, SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Társaságunk a szállítást harmadik féltől [Magyar Posta Zrt. MPL Futárszolgálata] rendeli meg. A futárszolgálat munkaidőben reggel 8 és délután 18 óra között szállít. A szállítás napján a futárszolgálat értesíteni foga a várható érkezésükről.

A házhoz szállítás a ház bejáratáig szól. A futárnak nem kötelessége a termék házba illetve az emeletre való feljuttatása.

A megrendelt termékeket amennyiben azok raktáron vannak a szerződéskötés időpontjától számított kb. 7-10 napon belül kiszállítjuk. Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, ilyen esetekben a szállítási határidő hosszabb lehet. Erről a szerződéskötéskor vagy azt követően tájékoztatjuk a vásárlót. A leszállított termékért az eladási árat és a szállítási díjat, amennyiben a fizetés nem előreutalással történt minden esetben személyesen a futárnál kell megfizetni. A küldemény átvételekor a kézbesítő jelenlétében ellenőrizze a csomag sértetlenségét! Sérült csomagot ne vegyen át! A számlát és a termékhez kapcsolódó használati útmutatót, esetleg jótállási jegyet, egyéb információs anyagot a csomagban mellékeljük.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a kiszállított csomagokat a jelenlegi partnerünk a Magyar Posta Zrt. minden esetben a vásárló által megadott címen jelen lévő személynek adja át a személyazonosság igazolása mellett.

4. ELÁLLÁSI JOG

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet [továbbiakban: Korm. rendelet] szerint a vásárló az eladóval az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollevők között kötött szerződés esetén a szerződéstől az alábbiak szerint állhat el:

A vásárló az elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,

 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Fentiek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A vásárló az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló a nyilatkozatát a fenti határidő lejárta előtt elküldi. A vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a fentiekkel összhangban gyakorolta.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni [például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján] az alábbi címre postai úton: ROTTE Group Kft 2890 Tata, Fekete út 2, elektronikus levélben: webaruhaz@rottex.eu címre.

Felhívjuk vásárlóink figyelmét a számla megőrzésének fontosságára! Kérjük, minden esetben őrizzék meg a gyors ügyintézés, és azonosítás érdekében!

Kérjük, az árut ne utánvéttel vagy portósan adja fel, mert az ilyen módon visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni, a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költséget minden esetben a vásárlónak kell viselnie.

Amennyiben a visszaküldött termékhez ajándékot is kaptak úgy kérjük azt is szíveskedjenek visszaküldeni, annak hiányában sajnos nem tudjuk intézni igényét.

A webáruház minden esetben külön feltünteti, ha bármely termékünkre hosszabb kipróbálási lehetőséget biztosít. Ezen termékek megjelölt időtartam alatt történő megvásárlása esetén a vásárló az e termékek átvételét követően a kipróbálási lehetőség időtartama alatt indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vételárát pedig a jelen pontban megjelöltek szerint visszatérítjük számára.

Ha a vásárló a fentieknek megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a ROTTE Group Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az elállás esetén a ROTTE Group Kft. a vásárlónak visszajáró összeget a vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vásárló kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a ROTTE Group Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fentiekben meghatározott összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vásárlói kötelezettségek

Ha a vásárló a fentieknek megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a ROTTE Group Kft-nek vagy a ROTTE Group Kft. által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a vásárló az értékcsökkenésért, ha a ROTTE Group Kft. a Korm. rendeletben előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

A termékeken ne látszódjon használat nyoma, az eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Elállási jog alóli kivételek

A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát

 • olyan termék tekintetében, amelynek ára a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a ROTTE Group Kft. a vásárló kifejezett kérésére keresi fel a vásárlót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, mely esetben az elállási jog a vásárló által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

5. ADATVÉDELEM

Amennyiben az érintett vásárol, közte és a Rotte Group Kft. között jogviszony jön létre. Amennyiben a vásárlás távollévők között történik [így a weboldalakon, vagy telefonon], az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez.

Az adatkezelés jogalapja lehet egyrészt az érintett hozzájárulása, az érintett a vásárlással megköti a jelen feltételek szerinti szerződést, és hozzájárul adatai kezeléséhez. Másrészt, amennyiben az érintett és a Rotte Group Kft. között jogviszony jön létre, az adatkezelés szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez, igények érvényesítéséhez [pl. jótállás, pénzkövetelés behajtása]. Ezen esetekben a Rotte Group Kft. az érintettek hozzájárulása hiányában, illetve attól eltérően is kezelheti az érintett adatait, amennyiben az szükséges a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, jogos érdekének érvényesítéséhez.

Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat megtekintheti a weboldalon.

6. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

Termékeinkre a termék hibája esetén a jogszabályokban meghatározott szavatosságot, illetve jótállást vállalunk. Abban az esetben, ha bármely termékre a jogszabályban foglaltaktól eltérő, a vásárlóra nézve kedvezőbb feltételeket biztosítunk folyamatosan vagy akció keretében, azt minden esetben a termék adatlapja tartalmazza.

Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az eladó, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vásárló és az eladó közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Vásárló és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A termék esetleges hibája esetén Ön kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet, az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak

A matracaink jótállási jegyét IDE kattintva tekintheti meg.

6.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a ROTTE Group Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.] szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a ROTTE Group Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ROTTE Group Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog [termék] hibája esetén Ön választása szerint az 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó [forgalmazó] milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó [forgalmazó] kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a ROTTE Group Kft. szerződés alapján jótállást vállal.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállási idő 1 év.

A jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7. SZAVATOSSÁGI, JÓTÁLLÁSI IGÉNYEK INTÉZÉSE, PANASZÜGYINTÉZÉS

A nálunk vásárolt termékeket minden esetben használati útmutatóval, jótállási jeggyel látjuk el.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatban szavatossági vagy jótállási jogát kívánja érvényesíteni, akkor azt jótállási jeggyel, illetve a számlával tudja megtenni.

A vásárló a termékkel vagy az eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

webaruhaz@rottex.eu

Az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja vagy megküldi email-ben. Az eladó jegyzőkönyvet vesz fel a vásárló bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az eladó és a vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel

Közvetlenül a ROTTE Group Kft-nél

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét

 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét

 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését

 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait

 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor

 • a testület döntésére irányuló indítványt

 • a fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát [kivonatát], amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a vásárló a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Bírósági eljárás

A fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

***

Kelt: 2018. június 11